Huiselijkheid 

Huiselijkheid

Huiselijkheid. Het woord krijgt in Huis Vandecruys (meer) betekenis.
Als gasten van een relatief klein woonzorgcentrum kunnen onze bewoners rekenen op een persoonsgerichte en familiale service. Precies omdat ons Huis niet onmetelijk groot is, zal een nieuwe bewoner bijvoorbeeld iedereen in geen tijd bij naam kennen én aanspreken.


Respect voor ieders ritme

Bezoekuren? Die hebben we niet: familie en kennissen kunnen dus gerust ook voor of na hun drukke dagtaak even binnenspringen of op bezoek komen. En min of meer hetzelfde geldt voor onze gasten: ook zij houden bij ons gewoon het ritme aan dat ze thuis gewend waren. Er zijn géén vaste uren voor opstaan of slapengaan, iedereen gaat uit wanneer het hem of haar uitkomt enz. Huis Vandecruys respecteert ieders ritme. Want onze bewoners zijn onze gasten of klanten en geen patiënten. Een betuttelende behandeling is bijgevolg volstrekt uit den boze. Zo is bijvoorbeeld het activiteitenprogramma dat we in ons woonzorgcentrum iedere week weer organiseren, voor alle bewoners toegankelijk. Onze medewerkers moedigen iedereen aan om ze bij te wonen, maar niemand hoeft zich tot wat dan ook verplicht te voelen. Alleen voor middag- en avondmaal zijn er vaste uren.


Een kamer op maat, zelfs bij ziekte

Hun kamer kunnen onze klanten inrichten volgens hun eigen persoonlijke smaak. Wij raden zelfs aan om de kamer al vóór de opnamedag volledig op maat van de klant af te werken, zodat dat tijdens de opname zelf al geen bron van eventuele bezorgdheid meer kan zijn.
In onze familiale sfeer is het overigens ondenkbaar om een bewoner die slecht te been of ziek wordt zomaar door te zenden naar andere opvangcentra. Dat gebeurt alleen in geval van zware ziekte of een heelkundige ingreep. Op die manier kan de resident altijd in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven. En wordt een hospitalisatie toch onvermijdelijk, dan onderhoudt onze medische staf steevast nauw contact met het ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat we de familie nauwgezet op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


Gebruikers- en familieraden

Op geregelde tijdstippen organiseert het Huis enerzijds informatieavonden voor bewoners en familieleden, en anderzijds gebruikersraden. Beiden bieden niet alleen de mogelijkheid om opmerkingen en voorstellen te formuleren, maar ook om er meteen een reactie of een antwoord op te krijgen. Bij dit alles blijft uiteraard de nodige discretie gegarandeerd. Familiale sfeer betekent niet dat we geen rekening houden met de regels van de medische ethiek.

Inschrijven

Schrijf je hier in voor een opname, wachtlijst of intake

© Copyright 2020 Woon en zorgcentrum Huis Vandecruys | Privacy Policy |  Ondernemingsnummer: BE 0453.631.485
| RVT: VZB 2163 / RIZIV : 7 - 50677 - 06 | ROB: PE 1703 / RIZIV : 7 - 61703 - 38 |